Perspektiva Byggesystemer
Pavillioner er bedre end deres rygte
Perspektiva Vindue- & Facadesystemer
Nye tider for vippevinduer i store formater
Renæssance for bronze i byggeriet
Perspektiva Øko-Byggesystemer
Dansk tømrervirksomhed satser på at bygge økologiske huse på det danske marked

 

Perspektiva Byggesystemer

Pavillioner er bedre end deres rygte
Den nuværende opfattelse af pavilloner stammer fra gammel tid, hvor pavilloner "bare" var noget, der blev stillet op for kortvarigt at få tag over hovedet.

Billede: Daginstitution Rørmosen

 

Pavilloner har de seneste år undergået en produktudvikling, der ikke er set tilsvarende. "Hos A&W Perspektiva A/S i Holbæk taler vi ikke længere om pavilloner, men om byggesystemer", udtaler direktør Sven-Erik Nielsen.

A&W Perspektiva har udviklet deres byggesystem gennem flere år indtil den endelige model forelå. Byggesystemet er bl.a. baseret på erfaringer fra byggeri i udlandet. I udviklingen af byggesystemet er der arbejdet grundigt med design og æstetik, materialevalg, arbejdssystemer, vedligeholdelses- og indeklimaløsninger.

Den endelige model er et træhus bygget af præfabrikerede elementer. Indvendigt er væggene beklædt med fibergipsplader, der er neutrale for afgasninger, så huset kan tages i brug med det samme. Selve bygningen opføres på enten et punktfundament eller et støbt fundament og kan fuldt udstyres med diverse forsyningsledninger. Bygningen opfylder naturligvis samtlige krav i byggereglementet.

Billede: Handelsskole i Roskilde

A&W Perspektiva sælger og udlejer disse bygninger bl.a. til kommuner, som bruger denne type af bygninger til daginstitutioner,skole/fritidsordninger, plejehjem og uddannelses- og handelsskoler. Firmaets vækstområder ligger klart inden for daginstitutionsområdet, da kommunerne her har en kort tidshorisont for planlægning af pladsbehovet på institutionerne. Bygge-systemet er samtidig en prisbillig bygge-løsning, der kan opføres indenfor et par måneder og giver en flexibel mulighed for på kort tid at få opstillet bygninger, flyttet bygningerne til andre institutionsområder eller helt fjernet efter behov. 

A&W Perspektiva A/S producerer desuden Perspektiva Vindue- & Facadesystemer, herunder vippevinduer i store formater samt økologiske træhuse, der er udviklet mhp. et sundt indeklima og mindre vedligeholdelse.

 

Perspektiva Vindue- & Facadesystemer

Nye tider for vippevinduer i store formater
De populære vippevinduer i store formater, der blev anvendt til etagebyggeri i tresserne er nu på vej tilbage i en ny og forbedret udgave. Fortidens masseproduktion er afløst af individuel produktion med fokus på funktionalisme i produktudviklingen.

Vippevinduet blev introduceret i Danmark sidst i 1930'erne og blev hurtigt et almindelig syn i takt med stigningen i de meget populære etagebyggerier i tresserne. Både til bolig- og erhvervsbyggeri i de større danske byer blev der benyttet vippevinduer i store formater. Efterhånden som interessen for etagebyggeri dalede for at blive afløst af et eksplosivt parcelhusbyggeri, blev det samtidigt mere almindeligt at benytte mindre former for vinduer. Vippevinduet i store formater var gradvist på retur. 

Den tidlige udgave af vippevinduet havde desuden givet bygherrrene en del problemer blandt andet med hængselsystemet. "Problemet med de store vippevinduer har typisk været en kort levetid på grund af et alt for dårlig oplukkesystem. Under tressernes byggeboom, hvor store vinduer var meget populære blev de produceret med hængsler og beslag placeret uden på vinduet ubeskyttet mod vind og vejr og ofte uden en korrekt overfladebehandling, hvis nogen", udtaler adm. direktør Sven-Erik Nielsen.

I dag er Holbækfirmaet A&W Perspektiva de eneste i Danmark, som kan producere vippevinduer i de rigtige store formater. A&W Perspektiva startede produktionen deres vippevindue for en 40-50 år siden. Firmaet var allerede dengang på forkant med udvikling og har lige siden været et skridt foran med hensyn til den løbende produktudvikling. A&W Perspektivas vippevindue har overlevet i kraft af at de har benyttet deres erfaring til løbende at arbejdet med produktudviklingen af specielt hængselsystemet. Firmaet producerer selv de bærende vippehængsler med friktionsbremse, som er testet specielt til at bære store vinduesformater. 

På A&W Perspektivas vippevinduer sidder alle beslagdele beskyttet bag vinduets tætningslister, hvilket betyder at de ikke bliver udsat for vejrets skadelige påvirkninger. De specielle vippehængsler er udviklet på eget værksted og de er idag den eneste form for hængselsystem, der ved længere tids brug kan modstå tyngden fra de store vinduer. Vippevinduet er træk og fugttæt og udføres i vedligeholdelsesfrie materialer. Desuden er vinduet varme- og lydisolerende og det kan udføres med solafskærmning integreret i vindueskonstruktionen.

Eksport og renovering
Firmaet har opnået en betydelig eksport af det nye vippevindue blandt andet til Tyskland og Norge, der opfører etagebyggeri i stor stil. I Danmark er vippevinduet dog langsomt ved at vinde indpas igen. De fleste byggerier opført i tresserne er nu ved at gennemgå en større renovering og det har betydet at der i stigende grad bliver brug for at udskifte de gamle vippevinduer med nye, der i dag er langt mere velfungerende.

 

Renæssance for bronze i byggeriet
Bronze som byggemateriale vender nu tilbage i bybilledet. Bronzebeklædte vinduer og facader giver bygninger et helt unikt og eksklusivt udseende og medfører samtidigt ingen rengøring eller vedligeholdelse.

Holbækfirmaet A&W Perspektiva A/S bygger og renoverer med succes i bronze. Adm. direktør Sven-Erik Nielsen udtaler "Bronze er et smukt og unikt byggemateriale og det har en stærk fordel fremfor andre byggematerialer, da det er fuldstændigt vedligeholdelsesfrit".

Vindue- og facadeelementer beklædt med bronze har op i gennem tiden været et meget populært byggemateriale. Et eksempel fra det Københavnske bybillede er boligministeriets bygning ved Børsen. Facadeløsningen for denne bygning blev for ca. 30 år siden udført i et samarbejde mellem A&W Perspektiva og Kgl. bygningsinspektør Svenn Eske Kristensen. Konstruktionen er her udført i teaktræ og udvendigt beklædt med bronze. Som seneste skud på stammen har Teledanmark valgt at udskifte deres relativt store vinduer med bronzebeklædte vippevinduer. Byggefirmaet A&W Perspektiva er det eneste firma i Europa, der kan fremstille vindue- og facadeelementer i bronze og firmaet har en betydelig eksport af disse vindue- og facadeelementer bl.a. til Tyskland og Norge.

Billede: Her har Teledanmark netop udskftet deres vinduer med bronzevippevinduer.

Selve bronzen får ingen overfladebehandling, men materialet selvoxyderer ved regn og fugt og ved patineringen får det en brunlig farve, der falder naturligt sammen med øvrige byggematerialer. Bronze er sam-tidigt et interessant materiale til renoveringsopgaver, da bronzen hurtigt patineres og derfor vil det ikke virke som et nyt fremmedkomponent i bygningen. Materialet kombineres ofte med træ og andre naturmaterialer - specielt skifer er velegnet hertil. Når vindue- og facadeelementerne forlader firmaet er de færdigforarbejdede og skal kun fastgøres. 

Byggesystemer og økologiske huse
Foruden vindue- og facadeelementer i bronze lever A&W Perspektiva af at producere egne byggesystemer og økologiske træhuse. Firmaet er specielt stærk i løsning af akutte lokalebehov netop i kraft af deres specialdesignede byggesystem. Byggesystemet afsættes primært til kommuner til brug for bl.a. plejehjem, daginstitutioner og kontorer, steder hvor der typisk arbejdes med korte planlægningshorisonter og pludselige akutte behov. 

Byggesystemet kan opføres indenfor et par måneder og giver en flexibel mulighed for på kort tid at få opstillet, flyttet eller fjernet en bygning efter behov. "Vi sælger ikke begrænsninger, men vi er et firma, der lever af at løse opgaver, der ikke kan købes andre steder" udtaler Sven-Erik Nielsen. 

Firmaet har desuden specialudviklet et økologisk træhus i parcelhusstil primært til eksportmarkeder som Tyskland, hvor anvendelse af økologi i byggeri er betydeligt længere fremme end i Danmark. 

Det økologiske hus opføres i træ og der benyttes udelukkende byggematerialer, der ikke er behandlet med giftige kemikalier af nogen art, så et dårligt indeklima undgås. Den privatøkonomiske besparelse ved økologiske huse opstår som følge af den lange levetid og mindre vedligeholdelse.

Prismæssigt ligger de økologiske huse på niveau med andre huse i tilsvarende høje kvalitet naturligvis afhængigt af størrelse etc. Prisen på et økologiske hus vil dog ikke overstige med mere end 10% af, hvad et tilsvarende traditionelt hus vil koste.

 

Perspektiva Øko-Byggesystemer

Dansk tømrervirksomhed satser på at bygge økologiske huse på det danske marked
Træhuse er blevet mere og mere populære hos danskerne det seneste årti. Det har fået Holbækvirksomheden A&W Perspektiva til at vende blikket mod det danske marked. Virksomheden har i mange år bygget træhuse i Tyskland hvor tyskerne gennem flere år har stillet store krav til både indeklima og trivsel i deres huse. Tyskerne har været foregangsmænd på dette område og har for længst fået øjnene op for de fordele som træhuse giver. 

Træhuse er sunde huse
Arkitekt Sven-Erik Nielsen fra A&W Perspektiva har udviklet et træhus, hvor der kun indgår økologiske byggematerialer dvs. byggematerialer, der ikke er behandlet med giftige kemikalier af nogen art. At træet ikke er behandlet med træbeskyttelse gør dog hverken holdbarheden dårligere eller vedligeholdelsen mere omfattende. Huset er nemlig konstrueret med et paraplyformet tag, der beskytter de øvrige træmaterialer mod vind og vejr. Dette giver samtidig et minimum af vedligeholdelse for husejerne. Der kan nemlig findes sunde alternativer til de giftige træbeskyttelsesmidler uden at man behøver at gå på kompromis med vedligeholdelsen. Samtidigt er træhuse uden kemikalier sunde huse. Huset kan "ånde" gennem træet. Jo flere organiske materialer, der er i et hus, jo sundere er huset at bo i. Træhusene leveres nøglefærdige og der findes et utal af modeller at vælge imellem til samme priser, som et tilsvarende hus i mursten vil koste.

Det forventes at træhusene bliver populære specielt hos børnefamilier. Børn er i dag alt for ofte syge og tit som følge af dårligt indeklima. Indeklimaet bliver for fugtigt pga. tætte boliger kombineret med for tilfældig udluftning, der gør at huset ikke kan ånde. Alle faktorer, som er med til at give specielt mindre børn vejrtrækningsproblemer og generel utilpashed. Dårligt indeklima er blandt årsagerne til at antallet af allergikere og børn med astma er stærkt stigende i Danmark.

Husene bygges af danske materialer
Træhusene bygges i dansk træ fra de midtsjællanske skove og forarbejdningen udføres med mindst muligt energiforbrug. Når der bruges dansk træ giver det samtidigt en minimering af den meget miljøbelastende transport. Den høje kvalitet i træ og byggemater-ialer sikrer huset en lang levetid, der på sigt vil give en yderligere reducering af miljøbelastningen, når byggematerialerne senere bortskaffes. 

Faktaboks
Hvad er et økologisk hus ?

  • Der må ikke benyttes kemiske træbeskyttelsesmidler til beskyttelse af konstruktionstræet. Træbeskyttelse skal foregå ved konstruktiv beskyttelse af træet samt ved anvendelse af modstandsdygtige træarter. Bl.a er taget formet som en paraply for at give en beskyttende effekt

  • Laminerede materialer samt systemer, der ikke kan genbruges undgås, da disse materialer ikke fremstilles i lukkede stofkredsløb

  • Med henblik på produktion af varmt brugsvand skal solvarmen udnyttes aktivt i et solvarmeanlæg

  • Sikrer minimering af træandel i yderbeklædning dvs. træramme og træpaneler

  • Desuden stilles krav til: varmeisolering, kuldebroer, luftgennemstrømning og ventilation.