Perspektiva Byggesystemer
Perspektiva Vindue- & Facadesystemer
Perspektiva Øko-Byggesystemer

 

A & W Perspektiva har leveret træbyggerier og udført renoveringsopgaver for såvel private som virksomheder og offentlige institutioner.

Nedenfor er en række eksempler på, hvor vidt A & W Perspektivas løsninger rækker.

 

Perspektiva Byggesystemer
Fritidscenter Sct. Georgsgården
Fritidscenter i Roskilde opført på baggrund af et ønske om et fælleshus, der i dagtimerne kunne rumme fritidshjem og i aftentimerne ungdomklub. Træhuset er opført efter byggesystemets princip om opførsel på kort tid. Til huset er der anvendt neutrale træmaterialer, som ikke afgiver afgasninger og medfører dermed et sundere indeklima.

 

Daginstitutionen Rørmosen
Da Roskilde Kommune havde behov for at udvide antallet af institutionspladser, opførte vi en bygning i trækonstruktion opført på et støbt fundament. Byggesystemet giver fleksibilitet og mulighed for at flytte, fjerne eller opstille på kort tid og efter behov. Bygningen er opført i tilknytning til en eksisterende daginstitution, så man kan dele legepladser og personalefaciliteter.

 

Roskilde Handelsskole
Som følge af en stor søgning til skolen havde Roskilde Handelsskole et akut behov for flere klasselokaler. Derfor valgte man et Perspektiva Byggesystem, da det kunne opføres på kort tid. Bygningen er udført som trækonstruktion på et punktfundament. Når lejemålet er slut, kan skolen vælge at få bygningerne fjernet, forlænge kontrakten eller flytte bygningerne til andre områder.

 

Plejehjemmene Kirstinehøj og Klostermosen
Tilbygninger opført i Helsingør Kommune i tæt tilknytning til et eksisterende plejehjem på grund af pladsmangel. Bygningerne er opført som et byggesystem, der giver fleksibel mulighed for på kort tid at få opstillet, flyttet eller fjernet dem igen. Dermed løser byggesystemet pladsproblemer uden krav om indgåelse af langsigtede investeringer.

 

Nødboliger i Bosnien
I Bosnien opførtes 28 pavilloner til at genhuse hjemvendte flygtninge i flygtningelejren Jablanica. Pavillioner opført med træramme beklædt med plader indvendigt og stålprofiler udvendigt.

 

Andre referencer:
Skole- & Fritidsordning for 60 børn, Roskilde Kommune
Asylcenter i Hannover
Kontorcenter i Moskva

I samtlige projekter er bygningerne fuldt udstyret med forsyningsledninger og opfylder den danske byggelovgivnings krav til permanent byggeri, uanset om de kun skal bruges i en periode eller er opført til permanent anvendelse.

 

Perspektiva Vindue- & Facadesystemer
Tele Danmark
I forbindelse med gennemgribende renovering af facaden fik Tele Danmark udskiftet deres utætte vinduer med vedligeholdelsesfrie bronzebeklædte vinduer, der passer flot til marmorfacaden. Desuden blev vinduerne erstattet med store vippevinduer.

 

 

Kontorcenter i Hannover
Et kontorbyggeri i 8 etager. Her er vinduer og facade udført i træ beklædt med valsede profiler i bronze og sammenkoblet til vandretgående facadebånd. I elementerne er indbygget solafskærmning.

 

Andre referencer:
Boligministeriet, København
Hellerup Gymnasium, Københavns Amt
Kontorhus i Dresden
Lægehus i Leipzig
Nordgårdsskolen, Nykøbing Sjælland
Politigården Odense, Justitsministeriet
To sygehuse, Norge
Andelsboligforeninger, København

 

Perspektiva Øko-Byggesystemer
25 økohuse i Hannover og Hamburg
25 økologiske huse i Hannover og Hamburg opført i Tyskland, hvor interessen for økologiske byggematerialer er meget stor. Husene er udført i thuja og lærketræ, der i sig selv er resistente over for diverse angreb. De er konstrueret med paraplyformet tag, isoleret med celluloseisolering og indvendigt beklædt med brandhæmmende materiale. Dermed opfylder husene alle krav til brand- og konstruktionsforhold.

 

Tennisklub i Hannover
Tennisklub, der ligesom ovenstående økohuse er udført i thuja og lærketræ, resistent over for diverse angreb og udført med mindst mulig belastning for miljøet.