Perspektiva Byggesystemer
Konstruktion
Leje af byggesystemer
Perspektiva Vindue- & Facadesystemer
Vindues- og facadesystem i bronze
Vippevinduer i stort format
Perspektiva Øko-Byggesystemer
Høje miljøkrav

 

A & W Perspektiva fokuserer på tre forretningsområder, som lever op til vores krav om miljøvenlighed, et godt indeklima, lave opførelses- og vedligeholdelsesomkostninger, funktionalitet, fleksibilitet og mobilitet.

  • Perspektiva Byggesystemer
  • Perspektiva Vindue- & Facadesystemer
  • Perspektiva Øko-Byggesystemer 

 

Perspektiva Byggesystemer

Billedet:
Eksempel på et typisk Perspektiva

Byggesystem
A & W Perspektiva Byggesystemer er designet til at løse pladsproblemer på en alternativ og hurtig måde. Vi har byggesystemer til alle formål og kan opstille dem overalt.

Husene er bygget af trækonstruktioner, som opfylder alle krav til permanent byggeri - ligesom vi selvfølgelig hurtigt kan fjerne/flytte bygningerne igen, hvis det skulle blive nødvendigt. Fra behovet er defineret til bygningen kan tages i brug, går der mindre end tre måneder. Alle vores bygninger har allergivenligt indeklima og kræver meget lidt vedligeholdelse.

Foruden at finde anvendelse som plejehjem, kontorbygninger, børneinstitutioner mv. har A&W Perspektiva stået for opførelsen af en række nødboliger for organisationer som Red Barnet, Dansk Folkehjælp og Caritas.

 

Konstruktion
Med et Perspektiva Byggesystem opføres bygninger som en trækonstruktion enten på et punktfundament eller et støbt fundament, afhængigt af om bygningen opføres midlertidigt eller permanent.

Indvendigt beklædes bygningen med fibergips, et robust materiale, der efterfølgende kan males efter ønske. Vores bygninger opfylder byggelovgivningens krav til permanent byggeri og forsynes med de tekniske installationerne, der måtte være behov for. 

Tagkonstruktion, facade og gulv udformes ligeledes efter ønske. For eksempel kan facaden opføres i specialprofileret stål eller træ, ligesom gulvbelægning kan være vinyl, linoleum, keramiske fliser eller andet. Dermed er bygningerne med det samme klar til brug.

 

Leje af byggesystemer
Foruden at købe A & W Perspektiva Byggesystemer er det også muligt at leje systemerne. Det vil sige at kommuner, virksomheder og private kan indgå et lejemål med A & W Perspektiva vedrørende opførsel og leje af en bygning. Når lejemålet udløber, kan man vælge at få bygningen fjernet, forlænge lejekontrakten eller flytte bygningen til et andet område, hvor der kunne være et pladsbehov. Med andre ord løser Perspektiva Byggesystemer pladsproblemer uden krav om indgåelse af langsigtede investeringer.

Et eksempel er plejehjemmene Kirstinehøj og Klostermosen i Helsingør, som kommunen fik opført, da der opstod et behov for flere pladser. Bygningerne er opført i tilknytning til ét af kommunens eksisterende plejehjem, så det er muligt at benytte de eksisterende ressourcer på plejehjemmet, såsom personale, rengøring og madlavning.

Billedet: Plejehjemmet Klostermosen i Helsingør.

Bygningerne blev erhvervet på lejebasis, hvor kommunen løbende forlænger lejekontrakten. Dog er det til en hver tid muligt at opsige lejemålet.

 

Perspektiva Vindue- & Facadesystemer
Vippevinduer, vindues- og facadesystemer produceres i kombinationen bronze/træ, aluminium/træ og rent træ. Vores vindues- og facadeløsninger kan bruges til næsten alle formål og findes på bygninger i både ind- og udland.

Billedet: Vinduesrammer i bronze på TeleDanmarks
bygning i Rødovre

Trænger vinduerne på en ældre bygning med gamle trævinduer f.eks. til at blive udskiftet, er den perfekte løsning A & W Perspektiva vinduer i bronze. På den måde sikrer man, at de nye vinduer ikke skiller sig ud fra resten af bygningens stil. Udvendigt patinerer bronzen hurtigt, og bygningens facade fremstår som en helhed allerede kort tid efter renoveringen. Bronzen tilfører bygningen et eksklusivt præg og har desuden den fordel, at det er et vedligeholdelsesfrit materiale. Indvendigt fremtræder vinduerne som trævinduer, der kan males efter ønske.

På samme måde kan vores vinduesløsninger anvendes på nyere bygninger og indgå som et flot element i et minimalistisk design.

Alle vinduer fremstilles på vores værksted i Holbæk og monteres af vores egne håndværkere. Desuden er alle facadeelementer færdigforarbejdede, når vi sender dem afsted, og de skal derfor kun fastgøres på stedet.


Billedet: Ramme beklædes i hånden med bronze.

 

 

Vindues- og facadesystem i bronze
A & W Perspektiva er de eneste i Europa, der fremstiller vindue- og facadebeklædninger i bronze. Bronzebeklædningen får ingen overfladebehandling, men materialet selvoxyderer ved regn og fugt, der ved patinering falder naturligt sammen med øvrige byggematerialer.
Bronzen påsættes en trækonstruktion, hvor styrken vil være afhængig af den trækonstruktion, beklædningen monteres på. Alle bagvedliggende trækonstruktioner kan varieres i styrke, og det giver en større frihed til den arkitektoniske udformning. Træværket forsynes med kondensriller, hvor bronzeprofilerne påsættes, så al fugt bliver ventileret bort. Ingen af rammekonstruktionerne er svejsede eller loddede sammen for at tage hensyn til, at bronzen lige som andre materialer med tiden udvider sig.

Den samme fremgangsmåde gælder for vores vinduesløsninger i aluminium/træ.

 

Vippevinduer i stort format
A & W Perspektiva er de eneste i Danmark, der udvikler og producerer helt store vippevinduer. De store og flotte vippevinduer kan indgå i forbindelse med både renoveringsarbejde og nybyggeri og er en meget populær og stilsikker løsning, som passer godt til mange kontor- og institutionsbygninger.

A & W Perspektivas vippevinduer er udført med bærende vippehængsler med friktionsbremse, som er testet specielt til at kunne bære helt store vinduesformater. Alle vinduets beslagdele sidder beskyttet bag vinduets tætningslister, hvilket betyder, at de ikke bliver udsat for vejrets skadelige påvirkninger. De særlige vippehængsler er udviklet i eget regi og er i dag den eneste form for hængselssystem, der ved længere tids brug kan modstå tyngden fra de store vinduer.

Vippevinduet er træk og fugttæt og udføres i vedligeholdelsesfrie materialer. Desuden er vinduet varme- og lydisolerende og kan udføres med solafskærmning integreret i vindueskonstruktionen.

 

Perspektiva Øko-Byggesystemer
A & W Perspektiva leverer økohuse, der fremstilles under størst mulig hensyntagen til naturen. Vores Øko-Byggesystemer er smukke træhuse, som lever op til høje miljøkrav. Herudover giver økohusene et bedre indeklima end der findes i traditionelt byggeri takket være anvendelsen af økologiske byggematerialer.

Billedet: Et Økohus i Hannover.

Husene er udelukkende fremstillet af  dansk træ, som ikke er behandlet med nogen former for giftige kemikalier, og hvor forarbejdningen er udført med mindst muligt energiforbrug. Da træet ikke skal leveres langvejs fra, er miljøbelastende transportomkostninger minimeret.

Tagkonstruktionen er udformet, så den har en beskyttende effekt over for træet, der i sig selv er resistent over for diverse angreb. Endelig er alle huse indrettet til at anvende alternative former for energi, og alle konstruktioner kan genbruges.

Den høje kvalitet i træ og byggematerialer sikrer huset en lang levetid, der på sigt vil reducere miljøbelastningen yderligere ved bortskaffelse af byggematerialerne.

Vores økologiske huse ligger prismæssigt på niveau med andre huse af tilsvarende kvalitet, men erfaringen viser, at der opnås besparelser som følge af husets lange levetid, og at der er langt mindre behov for vedligeholdelse.

Læs mere på: http://www.perspektivahuset.dk

Høje miljøkrav
Vores økologiske huse overholder krav, der sikrer:

  • at der ikke må anvendes kemiske træbeskyttelsesmidler til beskyttelse af konstruktionstræet
  • at der anvendes modstandsdygtigt træ
  • at taget er udformet som en paraply for at give en beskyttende effekt
  • at passiv solvarme udnyttes; at brug af laminerede materialer og systemer, der ikke kan genbruges, undgås
  • at solen udnyttes aktivt i et solvarmeanlæg med henblik på produktion af varmt brugsvand

Desuden stilles der krav vedrørende varmeisolering, kuldebroer, luftgennemstrømning, ventilation og lufttæthed.


Læs mere på: http://www.perspektivahuset.dk